รายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา

เลขทะเบียนตำหรับยา : 1C 3/61(BF)

วันที่อนุมัติ : 2 พฤศจิกายน 2561

วันที่หมดอายุ : 12 ตุลาคม 2571

ชื่อทางการค้าภาษาอังกฤษ : CLODEW INJECTION

หมวดยา : ยาชีววัตถุ

รูปแบบยา(EN) : LYOPHILISATE FOR SOLUTION FOR INJECTION

ประเภทของยา : ยาใช้ภายใน

ชนิดของยาควบคุมตามกฏหมาย : ยาควบคุมพิเศษ

กลุ่มตำหรับยา : ลำดับที่ 1 รหัส : M03AX01 กลุ่มตำหรับยา : botulinum toxin รายละเอียด : M03AX01

ข้อบ่งใช้ : ใช้สำหรับรักษาริ้วรอย ร่องลึก บริเวณหน้าผาก ระหว่างหัวคิ้ว (glabella lines) ทั้งแบบปานกลางและแบบรุนแรง ซึ่งสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อ corrygator และ/หรือกล้ามเนื้อ procerus ในผู้ใหญ่ อายุระหว่าง 20 และ 65 ปี